Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NETHERLANDS

3-feb-2021 | Weingarten

CHG-MERIDIAN introduceert koolstofneutrale IT-leasing

• carbonZER0 beschikbaar voor klanten in 27 landen
• Groene financieringsoptie voor koolstofneutrale investering in IT-infrastructuur
• CO2-compensatiebetalingen gaan naar gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten

CHG-MERIDIAN, aanbieder van non-captive technologiemanagement, lanceert zijn eerste groene financieringsoptie, carbonZER0. Deze nieuwe optie wordt in 27 landen ingevoerd en biedt bedrijven de mogelijkheid om koolstofneutrale IT-investeringen te doen door de koolstofuitstoot te compenseren die ontstaat tijdens de productie, het transport, het gebruik en de einde levensduurfase van IT assets. CHG-MERIDIAN stelt zijn klanten zo in staat een kernaspect van hun IT-infrastructuur duurzamer te maken.

Het voorkomen van CO2-uitstoot creëert concurrentievoordeel

"Groene en klimaatvriendelijke activiteiten worden een steeds belangrijkere onderscheidende factor voor bedrijven. Veel van onze klanten streven ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen na en houden ook bij de inkoop van IT rekening met de milieu-impact van hun apparatuur. De totale CO2-voetafdruk van de IT-apparatuur is een belangrijke overweging. Met carbonZER0 hebben wij een eenvoudige maar complete oplossing gecreëerd voor koolstofneutrale - en dus duurzamere - investeringen in IT-apparatuur", aldus Oliver Schorer, lid van de Raad van Bestuur en Chief Information Officer (CIO) bij CHG-MERIDIAN.

Een product wordt als koolstofneutraal beschouwd als de CO2-uitstoot ervan is berekend en ofwel volledig voorkomen ofwel gecompenseerd is door een betaling aan een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject. Het onderliggende principe is dat broeikasgassen gelijkmatig in de atmosfeer worden verspreid, ongeacht waar ze zijn ontstaan. Als emissies lokaal niet kunnen worden vermeden, worden ze elders gecompenseerd door een klimaatbeschermings-project waarvan is bewezen dat het de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Slechts een paar cent extra

Om koolstofneutrale leasing te realiseren, werkt CHG-MERIDIAN samen met een onafhankelijke partner om het emissievolume van verschillende productcategorieën, zoals pc's, tablets en smartphones, te bepalen. De CO2-uitstoot die ontstaat tijdens de productie en het transport en als gevolg van de elektriciteitsproductie tijdens het gebruik en de einde levensduurfase wordt omgerekend in geldbedragen en opgeteld bij de leasetermijn. "De kosten voor het koolstofneutraal maken van IT-apparatuur bedragen slechts een paar cent per asset per maand. Onze klanten kunnen de service gewoon toevoegen aan hun bestaande bestelling zonder extra gedoe. Wij regelen alles voor hen, inclusief de compensatiebetaling aan gecertificeerde klimaatprojecten", legt Oliver Schorer uit. De klant ontvangt een certificaat als bewijs van de bespaarde CO₂-uitstoot. Dit kan digitaal worden geraadpleegd in TESMA®, het technologie- en servicemanagementsysteem van CHG-MERIDIAN, samen met informatie over welke assets koolstofneutraal zijn.

De compensatiebetalingen in het kader van het koolstofneutrale leasingplan van CHG-MERIDIAN gaan naar vier projecten die op verschillende manieren bijdragen tot de bescherming van het klimaat: zonne-energie (Namibië), windenergie (Indonesië), behoud van het regenwoud (Peru) en waterkracht (Sri Lanka). Al deze projecten zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen en dragen bij tot duurzame ontwikkeling in hun land in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). CHG-MERIDIAN geeft prioriteit aan drie van de 17 SDG's: 'kwaliteitsonderwijs', 'betaalbare en duurzame energie', en 'verantwoorde consumptie en productie'. Elk van de geselecteerde klimaatprojecten draagt bij tot minstens twee van deze doelstellingen.

In één oogopslag

Koolstofneutrale financiering van IT-apparatuur

carbonZER0 is het eerste koolstofneutrale leasingplan voor IT-apparatuur waarbij alle CO2-uitstoot tijdens de productie, het transport, het gebruik en de einde levensduurfase wordt
gecompenseerd door middel van compensatiebetalingen aan klimaatbeschermingsprojecten.

CHG-MERIDIAN biedt deze optie aan als een totaalpakket dat een reeks diensten omvat:

  • Bepaling van het emissievolume aan de hand van berekeningen van het Duitse keuringsinstituut TÜV
  • Compensatie van de broeikasgassen die vrijkomen tijdens de productie, het transport, het gebruik en de einde levensduurfase van de IT-apparatuur
  • Selectie van klimaatbeschermingsprojecten in overeenstemming met internationaal erkende normen
  • Schriftelijk bewijs van de broeikasgasbesparingen, zodat klanten kunnen aantonen hoe zij bijdragen tot de beperking van de klimaatverandering
  • Garantie dat de besparingen slechts eenmaal zullen worden gebruikt om de CO2-uitstoot te compenseren; de bijbehorende certificaten worden vervolgens uit de officiële registers geschrapt

Downloads

Contact

Have you got any questions on CHG-MERIDIAN? Please get in touch with us.

Matthias Steybe

Head of Communications and Marketing