Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NETHERLANDS

Duurzaamheid

De principes van de kringloopeconomie zijn diep in ons DNA verankerd en vormen sinds enkele tientallen jaren het bedrijfsconcept van CHG-MERIDIAN.
We zien onszelf bovendien als onderdeel van de gemeenschap en zetten ons actief in voor sociale projecten en initiatieven in de regio.

Duurzaam technologiebeheer als kerndiscipline

Weg van een lineair economisch model, waarin producten worden gemaakt, gebruikt en afgedankt, en op naar een kringloopmodel, dat de reparatie en het hernieuwd gebruik van apparaten centraal zet: bij CHG-MERIDIAN weten we dat alleen duurzame bedrijfsconcepten langdurig succesvol kunnen zijn. Daarom zien we integraal lifecyclebeheer als een van de grootste uitdagingen van onze tijd en tegelijkertijd als kerndiscipline van onze onderneming.

man and woman sitting on a bench in front of a bush

Principes van de kringloopeconomie in ons bedrijfsconcept

Grondstoffenschaarste en klimaatverandering zijn onderwerpen waar onze samenleving zich intens mee bezighoudt en deze hoofdrolspelers dwingen ons nieuwe wegen in te slaan. De transformatie van onze maatschappij naar een circulaire economie is de uiting van een lang noodzakelijk omdenken. Voor ons bij CHG-MERIDIAN is het denken in kringlopen geen nieuwe trend, maar een decennialange praktijkgewoonte die diep in ons bedrijfsconcept is verankerd.

Lifecycle

We begeleiden onze klanten bij de volledige lifecycle van hun technologische apparaten, van de aanschaf en invoering via het gebruik tot en met de gecertificeerde dataverwijdering en remarketing. Wanneer apparaten veelvuldig worden gebruikt in plaats van individueel worden aangeschaft en afgedankt, verminderen we samen het grondstofverbruik en verbeteren we onze ecologische voetafdruk.

city highway at night
PC being refurbished

REFURBISHING

In ons eigen technologie- en servicecentrum worden gebruikte apparaten al 15 jaar volgens de principes van Green IT optisch en technisch verwerkt. We beschikken bovendien over een wereldwijd netwerk van gecertificeerde refurbishingpartners om apparaten direct ter plaatse volgens de hoogste standaards te recyclen. We zijn er trots op een refurbishingquotum van 95% te halen. En de overige 4%? Niet meer herbruikbare apparaten voeren we samen met onze gecertificeerde recyclingpartners vakkundig en milieuvriendelijk terug in de materiaalkringloop.

ERASURE®

Een gecertificeerde dataverwijdering aan het einde van de gebruiksperiode is essentieel voor een daaropvolgend tweede gebruik binnen de kringloopeconomie. In die hoedanigheid begint bij ons de gegevensveiligheid al bij de apparaatkeuze en classificatie van de veiligheidsniveaus. Of u nu kiest voor SSD-, hybride of flashopslagmedia in notebooks, op tablets, smartphones of zelfs in printers, kopieerapparaten of multifunctionele apparatuur: wij bij CHG-MERIDIAN leveren een nauwkeurig en economisch verwijderingsconept. Hierdoor zijn gegevensbescherming en tweede gebruik geen tegenstellingen meer.

people sitting down in an office with a field in the background

Remarketing

Met 40 jaar ervaring zorgen wij voor een succesvolle remarketing op de internationale markt voor tweedehands IT-apparatuur. Door professionele recycling en remarketing verlengen wij de levensduur van apparaten. We beschikken bovendien over een internationaal netwerk van gecertificeerde partners. In 2018 konden we zo in totaal bijna 697.000 apparaten doorverkopen. Elk afzonderlijk apparaat maakt het verschil en bespaart waardevolle grondstoffen.

carbonZER0

Naast het voorkomen en verminderen van CO₂-uitstoot, is ook het compenseren ervan een belangrijke stap waardoor bedrijven duurzamer kunnen opereren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Daarom bieden wij bedrijven de mogelijkheid om hun IT assets koolstofneutraal te leasen via carbonZER0. Dit houdt in dat de CO₂-uitstoot die ontstaat tijdens de productie, het transport, het gebruik en de einde-levensduurfase van geleasede IT assets volledig wordt gecompenseerd. Vergoedingen die de gegenereerde CO₂-uitstoot compenseren, worden verricht via directe investeringen in gecertificeerde en internationaal erkende klimaatmitigatieprojecten - zonder dat dit extra tijd of moeite kost voor de klant.

WE STAAN VOOR ONZE WAARDEN

Rethink

Een integraal lifecycleconcept maakt het mogelijk traditionele bedrijfsconcepten en inkoopkanalen duurzaam opnieuw uit te vinden.

Recover

Onze gecertificeerde dataverwijdering eraSURE biedt de voorwaarden voor een hergebruik, waarbij de fabrieksinstellingen van de apparaten worden hersteld.

Preserve

Door de recycling van gebruikte apparaten dragen wij duurzaam bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.

Extend

Met veel ervaring op het gebied van remarketing verlengen wij de levensduur van technologische apparaten en brengen deze voor een duurzame tweede gebruik weer op de markt.

Sociale betrokkenheid

Onze lokale wortels vormen een wezenlijk fundament voor het succes van CHG-MERIDIAN. En dit succes geven we door aan mensen, initiatieven, projecten en verenigingen in onze omgeving: met donatie- en sponsoringsactiviteiten die nieuwe mogelijkheden ontsluiten.

Sponsoring in de regio

We zetten ons in voor onderwijsinstellingen, maar ook voor culturele en sociale initiatieven. Een ander belangrijk speerpunt is de sport, die onze filosofie met eigenschappen als teamgeest, uithoudingsvermogen, prestatiegerichtheid en eerlijkheid weerspiegelt. Zo zijn we bijvoorbeeld al sinds het seizoen 2003/2004 hoofdsponsor van het herenteam ijshockey "Ravensburg Towerstars", die zich met onze financiële rugdekking als topteam in de tweede divisie heeft bewezen.

CARE Initiative

Met ons CARE Initiative - CHG-MERIDIAN ATTENDS TO ITS REGIONAL ENVIRONMENT - hebben we een platform gecreëerd, waarop onze medewerkers het waar, wat en hoe van onze sociale betrokkenheid actief vorm kunnen geven. Ze komen met concrete voorstellen die binnen de regio gerealiseerd kunnen worden en werken hieraan met een team. De onderneming levert de benodigde financiering en middelen. Zo geven we het succes van onze onderneming door aan mensen bij wie het minder goed gaat.

"Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is een vaste kernwaarde van onze ondernemingscultuur. Met ons CARE Initiative garanderen wij dat goede ideeën en sociale betrokkenheid daar worden ingezet, waar ze zullen werken.“
Dr. Mathias Wagner, Chairman of the Board of Management of CHG-MERIDIAN

Meer informatie

Blader door de overige onderwerpen onder het thema Duurzaamheid en onze onderneming.
Open communiceren

Media Center

De transparante en open communicatiecultuur van CHG-MERIDIAN weerspiegelt zich ook in de persberichten en publicaties. De communicatiecode van de Duitse Raad voor Public Relations (DRPR) dient als richtlijn voor ons contact met vertegenwoordigers van de media.

News & Media  
Aanvraag van donaties en/of sponsoring

Uw donatie- en sponsoringaanvragen bij CHG-MERIDIAN

Wij zijn ervan overtuigd dat een langdurig en intensief partnerschap voornamelijk de in aanmerking komende initiatieven helpt.

Sponsoring Request  
Office building at night
CHG-MERIDIAN AG

Ondernemingsbestuur

De concepten die in de Gedragscode worden beschreven, verenigen al onze medewerkers, ongeacht het land waarin ze werken. Ze vormen de basis van ons econcomische succes en zullen ons in de toekomst blijven begeleiden. We verwachten dat onze zakelijke partners handelen en zaken doen in overeenstemming met soortgelijke principes.

Gedragscode  

Contact

Matthias Steybe

Head of Communications and Marketing