SEARCH
REGION: NETHERLANDS
EN
NL
Klaar voor morgen?

Agiliteit - de sleutel tot succes

Gezien de huidige uitdagingen en een gebrek aan gekwalificeerd personeel is het vermogen om zich snel aan te passen nog nooit zo belangrijk geweest. Ontdek hoe agile processen en methoden succesvol in ziekenhuizen kunnen worden geïmplementeerd.

De implementatie van efficiënte en flexibele processen is cruciaal voor een succesvolle en duurzame digitalisering. Ze spelen ook een grote rol bij positieve ontwikkelingen, zoals een verhoogd patiëntenwelzijn, een grotere medewerkerstevredenheid en -motivatie, en snellere responstijden in noodsituaties. Agile methoden worden al decennialang succesvol toegepast op allerlei gebieden, maar niet of nauwelijks in ziekenhuizen.

 

HOE "AGILE" IS UW ZIEKENHUIS?

  • Beschikt uw ziekenhuis over interdisciplinaire teams met beslissingsbevoegdheid?
  • Hoe flexibel bent u als het gaat om het opstellen van uw budgetten en het kiezen van uw financieringsopties?
  • Heeft uw ziekenhuis een open en positieve no-blame cultuur

Ziekenhuizen wendbaar maken

In ziekenhuiscontext betekent "agile" de traditionele structuren en processen die gericht zijn op absolute veiligheid, transparantie en centrale controle zodanig organiseren dat flexibiliteit en intelligente netwerken mogelijk worden. 
De kenmerken van agile methoden in een ziekenhuisomgeving zijn onder meer vooruitziende, aanpasbare strategieën voor het gebruik van technologie en medische innovaties, een slanke organisatie die in staat is snel beslissingen te nemen, en een permanente evaluatie van de beschikbare mogelijkheden.

POSITIEVE EFFECTEN VAN WENDBARE STRUCTUREN IN ZIEKENHUIZEN

Agile structuren in ziekenhuizen bieden aanzienlijke voordelen. Niet alleen de moraal van het personeel verbetert, maar ook het welzijn van de patiënten heeft baat bij een manier van denken die gericht is op voortdurende verbetering. Kennis wordt gemakkelijker gedeeld binnen agile teams, en agile organisaties kunnen sneller reageren op onvoorziene omstandigheden. Een ander belangrijk voordeel is dat de silo-mentaliteit, die in ziekenhuizen nog vaak voorkomt en veel processen belemmert, wordt doorbroken. Dit helpt ook om het proces van digitale transformatie soepel te laten verlopen.

Digital.Dialog 2021

"Ready for tomorrow? Agility - the key to success for digital transformation"
Panel discussion followed by virtual networking.

Felix Nolte, Change Manager UKSH

"In het kader van digitale transformatie kunnen agile methoden en principes een voorheen onderschat potentieel bieden om mensen actief te betrekken bij veranderingsprocessen in tijden van transitie en onzekerheid. Dit kan de acceptatie en het gebruik van digitale technologieën stimuleren."

AGILE FINANCIERINGSMODELLEN KUNNEN DE OPGELOPEN INVESTERINGSACHTERSTAND WEGWERKEN

Als je deskundigen vraagt naar de meest prangende problemen die ziekenhuizen moeten aanpakken in de digitale transformatie, staat de investeringsachterstand als gevolg van chronische onderfinanciering vaak bovenaan de lijst.
In Duitsland gaan beleidsmakers deze trend actief tegen met de "Hospital Future Act", die eind 2020 in werking is getreden en middelen beschikbaar stelt voor het versnellen van digitalisering. Maar volstaat het om meer subsidies beschikbaar te stellen zonder de manier waarop wordt geïnvesteerd te veranderen?

Ontdek het in onze nieuwste whitepaper, ‘Are you ready for tomorrow? How agility can be a factor in the success of digital transformation in German hospitals’, waarin wordt onderzocht hoe agile methoden de dagelijkse gang van zaken in ziekenhuizen kunnen verbeteren. De whitepaper bevat ook nuttige checklists en presenteert modellen voor agile financiering en lifecycle management die de kosten en risico's permanent kunnen verlagen en tegelijkertijd het vermogen van een ziekenhuis om vooruit te plannen kunnen verbeteren. Klaar voor morgen!

Lees verder

Meer interessante informatie
OPERATION HOSPITAL 4.0

A SUSTAINABLE DIGITALIZATION STRATEGY IN HEALTHCARE SETTINGS IMPROVES EMPLOYER BRANDING AND RELIEVES THE PRESSURE ON BUDGETS

A sustainable digitalization strategy in Healthcare settings improves employer branding and relieves the pressure on budgets.

Read on 
Keeping up with Progress

Robotic Meets Life Cycle Management

The advantages of robot-assisted systems for the hospital, the surgeon and the patient cannot be denied. But with prices for robotic systems running into the millions, how can a hospital keep up with technical progress?

Read on