SEARCH
REGION: NETHERLANDS
EN
NL
Kostenbeheer

TCO BIEDT EEN BETER OVERZICHT

CHG-MERIDIAN, aanbieder van technologiemanagement met een jarenlange ervaring, schept een maximale kostentransparantie, identificeert potentiële besparingen - en realiseert deze ook.

Op papier is alles mogelijk, maar daarmee is het nog geen getrouwe weergave van de werkelijkheid. Wie denkt dat het berekenen van de totaalkosten van technologische infrastructuur niet veel meer is dan het optellen van de cijfers in offertes en prijslijsten, komt aan het einde van het jaar bedrogen uit. Niet alleen de aankoopprijs is van doorslaggevend belang, maar ook factoren zoals het gebruik, de onderhoudsvereisten, verlies of beschadiging en locatiespecifieke invloeden. Permanente transparantie creëren is allesbehalve eenvoudig.

Middelgrote bedrijven en internationale ondernemingen moeten niet zomaar genoegen nemen met een "goede prijs" per pc, voor smartphones of voor het printerpark. Hetzelfde geldt voor het beheer van het wagenpark voor material handling en voor investeringen in medische apparatuur. 

Het is belangrijk alle kosten over de gehele levenscyclus van de assets in aanmerking te nemen, met inbegrip van alle interne en externe uitgaven voor gebruik, onderhoud en remarketing. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat goed geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen over de aankoop en het beheer van assets, het verkrijgen van financiering en het vinden van partners. Uiteindelijk is dit de enige manier om concrete feiten op tafel te leggen die de CFO kunnen overtuigen.

De sleutel tot TCO is maximale, verifieerbare transparantie. Alleen een onafhankelijke organisatie met een grondige marktkennis kan deze transparantie bieden. Een organisatie die over betrouwbare benchmarks beschikt. Die niet gebonden is aan bepaalde leveranciers of dienstverleners. Die wereldwijd opereert en lokale expertise heeft. Die financieringsconcepten ontwikkelt die niet op de balans drukken. Die gebruik maakt van een technologie- en servicemanagementsysteem dat gecentraliseerde, transparante informatie verschaft, zelfs over complexe, gedecentraliseerde projecten.

Efficient Technology Management® op maat - dat is wat wij u bieden. Neem nu contact met ons op en u komt te weten wat er werkelijk speelt in plaats van het papiertje te moeten geloven.

 

"Weet u welke uitgaven uw investeringsproject over de hele levenscyclus daadwerkelijk zal meebrengen?"
"Heeft u altijd objectieve informatie beschikbaar die aantoont of uw infrastructuurproject al dan niet
op schema ligt?"
"Weet u welke factoren bepalend zijn voor het slagen of falen van een internationale rollout?"
Ralf Behrning, Executive Vice President Sales Western Europe

" Zij die beslissingen nemen over investeringsuitgaven moeten alle feiten gedurende de hele levenscyclus objectief en onafhankelijk kunnen beoordelen - en weten wat hun opties zijn."

CONTACT OPNEMEN

Wij kijken ernaar uit om met u over TCO te praten.

CHG-MERIDIAN Nederland B.V.

LEES MEER

Ontdek de andere oplossingen en diensten die wij aanbieden.
TECHNOLOGIE EN SERVICE MANAGEMENT SYSTEEM

TESMA®: De perfecte tool die iedereen verbindt

Ons doel is dat we uw werklast verminderen en u en uw bedrijf ondersteunen in elke fase van de levenscyclus van technologie. Dit is ons systeem TESMA®, dat commerciële en technische informatie samenbrengt in een volledig geïntegreerde tool waar elke afdeling alle nodige informatie kan vinden.

read on 
Enterprise Mobility Solution

Intelligente oplossing om mobiel te werken

Onze nieuwe oplossing is de eerste allesomvattende oplossing die uw bedrijf een geavanceerde mobiliteitsstrategie biedt. Deze 'Enterprise Mobility Solutions' zijn ontworpen met alle mogelijkheden en services die nodig zijn om gemakkelijk mobiel te werken. Ontdek de intelligente manier om zakelijke mobiliteit mogelijk te maken.

read on